Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków , materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 700 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-08-08 godz: 07:58
Termin składania ofert: 2017-09-18 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-18 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

4. JEDZ- Załącznik nr 3

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. SIWZ z załącznikami PO ZMIANIE

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

8. SIWZ z załącznikami po zmianie II

9. Odpowiedzi na pytania

10.Zbiorcze zestawienie ofert

11. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM