Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy preparatów do odżywiania dojelitowego i glikolu metoksypolietylenowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 9 m-cy, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 1392 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-12-11 godz: 07:25
Termin składania ofert: 2013-12-19 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-19 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Abratowska - Kierownik Apteki tel. 15/ 843-33 67
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM