Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.975 ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-07-31 godz: 09:58
Termin składania ofert: 2013-09-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-09-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; lek med. Marek Ujda - lekarz kie
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na Pytania I

4. Korekta omyłki pisarskiej

5.Ogłoszenie wyniku postępowania

6.Ogłoszenie wyniku postępowania dot.Zadania nr.29


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM