Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 334 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-06-17 godz: 10:40
Termin składania ofert: 2015-07-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-07-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Gutowski - Prac. Diag. Obraz.( merytoryka) tel 15 843 33 35 w godz. 9.00-14.00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Wyciąg z projektu wykonawczego, osłony radiologiczne.

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

6. Korekta odpowiedzi na pytanie nr 51

7. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
DOSZCZEGÓŁOWIENIE SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM