Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy prowadników do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 1513 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-12-17 godz: 13:33
Termin składania ofert: 2012-12-28 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-12-28 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kier. Działu Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Korekta oczywistej omyłki
4.Odpowiedzi na pytania I

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Uwagi dodatkowe
Dołączono: Pismo korygujące oczywistą omyłkę.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM