Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 1379 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-12-07 godz: 12:09
Termin składania ofert: 2012-12-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-12-17 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zam. Pub. i Zaop. tel. 15 / 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00 9 (sprawy
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM