Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 1305 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-10-30 godz: 09:09
Termin składania ofert: 2013-11-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-11-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kier. Działu Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ + Formula cenowy

3. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.

4. Odpowiedzi na pytania I

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM