Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 715 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-05 godz: 10:06
Termin składania ofert: 2016-08-10 godz: 09:45
Termin otwarcia ofert: 2016-08-10 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: a) Agata Mazur tel. 15 843 32 01 w godz. 9.00-14.00
Linki do dokumentów

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ.

3. Załącznik nr 1.1 do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania

5. Odpowiedzi na pytania cz. II

6.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach merytorycznych jest: mgr inż Antoni Bochnak tel. 15 843 32 10 w godz. 9.00-14.00 mgr inż Stanisław Szymański tel. 15 843 32 84 w godz. 9.00-14.00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM