Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy plastrów, taśm włókninowych, opatrunków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1-go roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1315 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-10-30 godz: 14:08
Termin składania ofert: 2012-11-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-11-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Abratowska - Kierownik Apteki tel. 15 / 843 33 67 w godz. 9:00 – 13:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ + formu. cenowy.

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM