Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 200 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-02-16 godz: 11:29
Termin składania ofert: 2017-03-17 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-03-17 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Antoni Bochnak - tel. 15 843 32 10, Stanisław Szymański - el. 15 843 32 84
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2 . SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Załącznik nr 7 część 1

5. Załącznik nr 7 część 2

6. Załacznik nr 7 część 3

7. Załącznik nr 8

8. Załącznik nr 9

9. Pozwolenie na budowę

10. Załącznik nr 7 część 4

11. Odpowiedzi na pytania I

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Odpowiedzi na pytania II

14. Załącznik do odp. na pytania II

15. Odpowiedzi na pytania III

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU 17.03.2017

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM