Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawy gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.759ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-07-04 godz: 14:13
Termin składania ofert: 2014-07-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-07-14 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; Z-ca Dyr. ds. Adm. Eksploatacyjn
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 1

4. Odpowiedzi na Pytania 1

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM