Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sond elektronicznych IVUS , sond mechanicznych IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1350 ZP/2013r
Data ogłoszenia: 2013-11-18 godz: 08:28
Termin składania ofert: 2013-11-28 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-11-28 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Ogłoszenie wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM