Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa zestawów narzędzi do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i zabiegów chirurgii naczyniowej dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 173 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-05 godz: 14:16
Termin składania ofert: 2014-02-13 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-02-13 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kier. Działu Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

4. Omyłka pisarska III. Zestaw chirurgii naczyniowej poz.18

5. Odpowiedzi na pytania

6.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM