Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wykonanie projektu budowlanego i programu funkcjonalno - użytkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. ZMIANA NAZWY Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i programu funkcjonalno-użytkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sal operacyjnych, Pracowni Endoskopowej i Centralnej Sterylizatorni w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 273 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-04-03 godz: 11:15
Termin składania ofert: 2015-04-30 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-30 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: A.Bochnak -9.00 – 12.00 tel 0-15 8433210 merytoryka, S.Szymański - w godz. 900-12.00 tel. 0-15 8433284 merytoryka
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do przedmiotu zamówienia- Pliki w załączniku spakowane w formacie .7z ten format najlepiej otwierać programem 7-Zip

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. SIWZ po zmianach

6. Rzuty, opisy, przekroje dot. części II

7.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Zmieniono m.in. nazwę i zakres zamówienia i termin składania ofert. Wszystkie zmiany naniesiono w SIWZ kolorem czerwonym.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM