Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa dwóch kolonoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 249 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-04 godz: 10:56
Termin składania ofert: 2015-03-19 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-19 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Kiszka - Kierownik Pracowni Endoskopowej tel. 15 843 32 49 w godz. 9.00-12.00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zmówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Odpowiedzi na pytania II

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM