Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 800 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-09-26 godz: 09:11
Termin składania ofert: 2017-11-03 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-03 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załacznik nr 4 - JEDZ

4. Odpowiedzi na pytania

5. Zestawienie zbiorcze ofert

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM