Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy a r t y k u ł ó w m l e cz a r s k i ch dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1-go roku, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 244 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-02-14 godz: 12:27
Termin składania ofert: 2013-02-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-02-26 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Danuta Zając - Kierownik Działu Żywności i Żywienia tel.(015) 843 32 19 w godz. od 10:00 do 12:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM