Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 712 ZP/G/2020
Data ogłoszenia: 2020-08-11 godz: 13:48
Termin składania ofert: 2020-08-26 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur, merytorycznym: P. Stagun
Linki do dokumentów

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załacznik nr 7 - Wytyczne wykoniania i odbioru robót

4. Załącznik nr 11 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 3 - Załączniki do przetargu

6.Inormacja z otwarcia ofert

7.WYNIK

Uwagi dodatkowe
Uwaga: zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 17.08.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagunem tel. 15 843-32-84. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7. Wejście do Szpitala od strony SOR lub izby przyjęć, po przejściu przez kontrolę temperatury i po uzupełnieniu ankiety. Osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są we własnym zakresie zabezpieczyć środki ochrony indywidualnej w postaci maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM