Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów medycznych i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 815 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-07-30 godz: 11:58
Termin składania ofert: 2014-08-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-08-14 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła -Kierownik Działu Zam.Publ.i Zaop. tel 15/ 843 32 01 w godz 9:00 -14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 1

4. Odpowiedzi na pytania

5. ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM