Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Przebudowa pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 964 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-09-22 godz: 08:11
Termin składania ofert: 2017-10-09 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-10-09 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Projekt UMOWY -  Zał.nr 7

4.Materiały do POZ

5.PFU Opieka nocna i świąteczna

6. Zbiorcze zestawienie ofert

7. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Termin wizji lokalnej 28 września 2017 roku godz. 10:00. Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnych jednostkach szpitala bez możliwości wyłączenia ich z działalności medycznej zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM