Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne i gazowe w okresie 1-go roku, licząc od podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr.41ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-01-10 godz: 13:12
Termin składania ofert: 2013-01-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-01-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Andrzej Zaworski - Kierownik Działu Transportu Sanitarnego
Linki do dokumentów

1. SIWZ

2. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku

5. Unieważnienie Zadania nr 1


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM