Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów krytycznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1380ZP/12
Data ogłoszenia: 2012-11-21 godz: 14:54
Termin składania ofert: 2012-11-30 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Korekta I

4.Korekta II

4.Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM