Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 616ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-05-24 godz: 12:25
Termin składania ofert: 2012-06-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-06-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 15/ 843 32 01, w godz. 10:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o przetargu

2.SIWZ, w tym Formularz cenowy

3.Odpowiedzi na pytania

4.Ogłoszenie o wyniku postępowania

5.Informacja o zawarciu umowy


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM