Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy a r t y k u ł ó w s p o ż y w c z y c h dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 400/2013
Data ogłoszenia: 2013-04-03 godz: 09:59
Termin składania ofert: 2013-04-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-04-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Danuta Zając - Kierownik Działu Żywności i Żywienia tel.(015) 843 32 19 w godz. od 10:00 do 12:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie  o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM