Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Obsługa bankowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 1250 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-11-17 godz: 13:30
Termin składania ofert: 2017-11-30 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-30 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Odpowiedzi na pytania I

5. SIWZ  po zmianie

6.Odpowiedzi na pytania II

7. Odpowiedzi na pytania III

8. Zbiorcze zestawienie ofert

9. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM