Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa analogowego aparatu RTG typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 911 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-08-26 godz: 11:05
Termin składania ofert: 2015-09-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-09-14 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: dr Wojciech Gutowski - Pracownia Diagnostyki Obrazowej tel. 15 8433335 w godz. 9:00-14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa dot. pomieszczeń Rtg

4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Odpowiedzi na pytania

6.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Przesuwa się termin składania ofert na dzień 14 września na godz. 12.00, otwarcia ofert na dzień 14 września na godz. 12.30

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM