Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 563 ZP/14r
Data ogłoszenia: 2014-05-27 godz: 10:50
Termin składania ofert: 2014-07-01 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-07-01 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Abratowska - Kierownik Apteki tel.15/843 33 67
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz asortymentwo- cenowy - zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM