Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 583 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-06-07 godz: 13:14
Termin składania ofert: 2017-06-26 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-06-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Wójcik - 15 843 32 19
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy

4. Zbiorcze zestawienie ofert

5. Ogłoszenie o wyniku

6. Wybór oferty na podstawie art. 94 ust.3 ustawy Pzp


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM