Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespoleń kostnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 366 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-18 godz: 09:24
Termin składania ofert: 2018-06-04 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-04 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Dariusz Sowa
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)

4. JEDZ- załącznik nr 4 do SIWZ

5. Odpowiedzi na pytania

6. Odpowiedzi na pytania nr 2

7. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)- zmiana w zadaniu nr 2 i nr 7

8. Zestawienie zbiorcze ofert

9. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM