Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego z pełnym serwisem tych urządzeń i materiałami eksploatacyjnymi dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 573 ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-06-06 godz: 14:19
Termin składania ofert: 2014-06-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-06-16 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Małgorzata Kamińska - Z-ca Kierownika Dz. Zam. Publ. i Zaop, Roman Ryznar – Pełnomocnik Dyr. ds. Informatyzacj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM