Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr 219 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-25 godz: 09:11
Termin składania ofert: 2014-03-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak - Z-ca Dyrektora d/s Admin. Ekspl. tel. 15 843 32 10
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia w tym Załącznik PFU

Uwaga:

Do otwarcia plików 7z niezbędny jest program 7-zip, można go pobrać z TEJ STRONY .

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

5. Zmiany do SIWZ

6. Odpowiedzi na pytania I

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

8. Odpowiedź na wniosek dotyczący modyfikacji SIWZ

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III - ZMIANA TERMINU

10.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM