Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1019ZP / 2012
Data ogłoszenia: 2012-09-04 godz: 07:46
Termin składania ofert: 2012-09-13 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 2012-09-13 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak
Linki do dokumentów

1 Ogłoszenie o zamówieniu

2 SIWZ z załącznikami

3 Odpowiedzi na pytania I

4 Odpowiedzi na pytania II

5. Ogłoszenie o wyniku

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi dodatkowe
Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ z załącznikami Zamieszczono pytania i odpowiedzi dot. SIWZ

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM