Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego i kolanowego oraz elementów do zespoleń kostnych dla Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 413 ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-04-15 godz: 10:29
Termin składania ofert: 2014-05-20 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-05-20 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zam. i Zaop. - sprawy formalne; Ordynator Oddziału Ortopedii - lek med. Roma
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 1

4. Odpowiedzi na Pytania I

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM