Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 479 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-05-13 godz: 08:33
Termin składania ofert: 2015-05-28 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-05-28 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Marek Ujda - Lek. kierujący Oddziałem Kardiologicznym II  ( merytoryka) tel 15 843 31 33 w godz. 9.00-14.00,
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM