Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 690 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-07-02 godz: 08:27
Termin składania ofert: 2019-07-16 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2019-07-16 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz Cenowy - Zał.nr 2

4.UMOWA - Zał nr 8

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) W zakresie formalnym: Agata Mazur 2) W zakresie merytorycznym: Janusz Zaguła

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM