Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy filtrów antybakteryjnych medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1073 Zp/2014r
Data ogłoszenia: 2014-10-09 godz: 09:35
Termin składania ofert: 2014-10-22 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-10-22 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz asortymentwo-cenowy- Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM