Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń II Pawilonu Szpitala z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć oraz rozbudowa II Pawilonu Szpitala o łącznik komunikacyjny wykonywane na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 765 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-07-05 godz: 14:33
Termin składania ofert: 2018-07-20 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-07-20 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Projekt Umowy - zał.nr 11

4.Łacznik II Paw.

5.Izba Przyjęć

6. Informacja dotycząca RODO

6. Pismo dotyczące zmian

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Zmiana wytycznych realiazcji izby przyjęć

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU na 23-07-2018 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Agata Mazur środki komunikacji elektronicznej e-mail : zam-publ@szpital-stw.com W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Jolanta Mazur, Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański środki komunikacji elektronicznej: zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM