Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 842 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-07-06 godz: 14:38
Termin składania ofert: 2018-07-17 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-07-17 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: W zakresie formalnym : Agata Mazur W zakresie merytorycznym: Jolanta Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Umowa - Załącznik nr 10

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. SIWZ po zmianach

6. Odpowiedzi na pytania

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacje dotyczące RODO

9. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są : W zakresie formalnym : Agata Mazur, e-mail : zam-publ@szpital-stw.com , fax 15 843 33 97 UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert W zakresie merytorycznym: Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych Jolanta Mazur, Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański, e-mail : zam-publ@szpital-stw.com , fax 15 843 33 97

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM