Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 835 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-07-16 godz: 08:14
Termin składania ofert: 2018-07-31 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-07-31 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Marek Ujda e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SWIZ z załącznikami

3. Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

4. JEDZ - załącznik nr 4

5. Informacja dot. RODO

6. Odpowiedzi na pytania

7. Odpowiedzi na pytania 2

8. Odpowiedzi na pytania 3

9. Zbiorcze zestawienie ofert

10. Informacja dot. poprawienia omyłki pisarskiej w zbiorczym zestawieniu ofert

11. Ogłoszenie o wyniku

12. Sprostowanie ogłoszenia w zakresie zadania nr 13

Uwagi dodatkowe
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Marek Ujda e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM