Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Świadczenie usług ochrony osób i mienia , grupy interwencyjnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 820 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-09-15 godz: 13:55
Termin składania ofert: 2017-09-25 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-25 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 3 - część graficzna

4. Odpowiedzi na pytania

5. Zbiorcze zesawienie ofert

6. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM