Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa jednego kompletu zestawu artroskopowego z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii i Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 367ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-27 godz: 16:28
Termin składania ofert: 2016-08-30 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-08-30 godz: 13:00
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Grab – Kierownik Bloku Operacyjnego
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Osobami uprawnionymi do kontaktów są: Merytoryka: Jolanta Grab – Kierownik Bloku Operacyjnego tel.15/843 32 07 Sprawy formalne – Agata Mazur – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.15/843 3201

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM