Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Całodobowa i we wszystkie dni tygodnia obsługa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w zakresie tankowania samochodów w paliwa płynne w okresie 1-go roku, licząc od podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr 286 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-02-18 godz: 13:07
Termin składania ofert: 2013-03-01 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-01 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Andrzej Zaworski - Kier. Działu Trans. Sanit. tel. 0 – 15 843 33 16 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Ogłozenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM