Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 910 ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-07-25 godz: 09:27
Termin składania ofert: 2013-08-29 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-08-29 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Odpowiedzi na Pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM