Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr. 1066 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-10-28 godz: 10:47
Termin składania ofert: 2015-12-04 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-04 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Mazur – Kier. Działu Kontr. Fina. tel. 15/ 843 32 69 w godz. 9.00 - 14.00 Agata Kwaśniewicz-Story – Pielę. Ep
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Kontrolki czystości

5. Zestawienie pomieszczeń

6. Odpowiedzi na pytania

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Przesuwa się termin składania ofert na 21.12.2015r. Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM