Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 448 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-05-10 godz: 10:07
Termin składania ofert: 2012-05-28 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-05-28 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Abratowska- tel: 15/843367 - Kier.Apteki - w godz: 9:00-12:00
Linki do dokumentów

Dokumenty:

Treść sprostowania do ogłoszenia (link)

Treść ogłoszenia (link)

Dokumentacja SIWZ - plik zip  (link)

Odpowiedzi na pytania (link)

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi dodatkowe
Wprowadza się sprostowanie do ogłoszenia. Informacja w załączonym dokumencie

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM