Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów szewnych dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 95 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-06-06 godz: 07:28
Termin składania ofert: 2016-07-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-14 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Grab - Kierownik Bloku Operacyjnego (merytoryka) Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrz
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Formularz cenowy.

4. Odpowiedzi na pytania.

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM