Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

„Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 985 ZP/2020
Data ogłoszenia: 2020-08-28 godz: 10:13
Termin składania ofert: 2020-09-14 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2020-09-14 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Magdalena Łokaj
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załącznikami

3. Fromularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

4. Wzór umowy

5. Odpowiedzi na pytania

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. SIWZ -zmiany

7. Wzór umowy - zmiany

8. Informacja z otwarcia ofert

9. Informacja z otwarcia (poprawienie omyłki)

10. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM