Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat na n/w zadania: Zadanie nr 1 –Dzierżawa zintegrowanego systemu do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi, oraz aparatami typu beck-up dla tych badań(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). Zadanie nr 3 –Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń do analizatora moczu (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 450 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-04-17 godz: 11:49
Termin składania ofert: 2018-05-29 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-29 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Prarmatery techniczn ( zada.nr 1) - Zał.nr 3

4.Parametry techniczne ( Zad.nr 2) - Zał.nr 3

5.Parametry techniczne ( Zada.nr 3) - Zał.nr 3

6.Formularz cenowy - Zał.nr 2

7.Projekt UMOWY - Zał.nr 7

8.JEDZ. - Zał.nr 4

9.Odpowiedzi na pytania

10.Projekt UMOWY po naniesionych zmianach - Zał.nr 7 

11. Odpowiedzi na pytania II

12. Zbiorcze zestawieni ofert (kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć )

13.WYNIK  postępowania

Uwagi dodatkowe
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. W zakresie formalnym: Agata Mazur 2. W zakresie merytorycznym: Bogumiła Kowalczyk

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM