Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Badanie, czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli wraz z udokumentowaniem tych czynności w wersji elektronicznej

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 1184 I C ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-12-15 godz: 10:33
Termin składania ofert: 2015-12-29 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-29 godz: 11:00
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Szymański - Kier.Dz.Tech.-Eksploat.
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Odpowiedzi na pytania

4. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: I przegląd (badanie,czyszczenie i dezynfekcja) w terminie do czterech tygodni od daty podpisania umowy II przegląd (badanie,czyszczenie i dezynfekcja) w terminie 12 m-cy od upływu I przeglądu.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM