Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1110 ZP/2108
Data ogłoszenia: 2018-09-25 godz: 12:30
Termin składania ofert: 2018-10-11 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-11 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - zał.nr 2

4. JEDZ - Załnr 5

5.UMOWA - Zał.nr 8

6.Opis przedmiotu zamówienia - Zał.nr 3

7.Odpowiedzi na pytania

8.PO  ZMIANIE - zad.nr 1 - zał.nr 3 opis przed. zam.

9.PO  ZMIANIE - zad.nr 3 - zał.nr 3 opis przed. zam.

10.PO ZMIANIE - Umowa - zał.nr 8

11.Pismo - Zmian terminu składnia i otwarcia ofert , Zmawiający przewiduje unieważnienie

12.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Zmian terminu składania i otwarcia ofert , Zamawiajacy przewiduje unieważnienie)

13. PO ZMIANACH - Formularz ofertowy - zał. nr 1

14.Zbiorcze zestawienie ofert ( Kwota jaką Zam. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam.)

15.WYNIK postępowania

Uwagi dodatkowe
w zakresie formalnym: Agata Mazur w zakresie merytorycznym: Marek Ujda

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM